Vi arbejder på højtryk for at få den nye årsplan klar

den kommer ud på skolerne sidst i maj 2019

TILMELDING

FIND OG FØLG OS PÅ FACEBOOK

SKOLETJENESTENS FORMÅL

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

Skoletjenesten i Hillerød Provsti (skolerne og kirkerne i Hillerød og Allerød kommune) ønsker at styrke og udbygge det lokale samarbejde mellem provstiets skoler og kirker på det religionsfaglige område.

Vi udvikler og udbyder ikke-forkyndende projekter og undervisningstilbud til skolerne i provstiet samt  kurser for lærere og præster.

Hvert år sidst i maj sender Skoletjenesten sin årsplan ud til skolerne. Herudover har vi et fast udbud af kurser indenfor særlige tematikker. Kontakt os for at høre nærmere.

Har din skole ikke modtaget årsplaner eller ønsker du flere eksemplarer, så kontakt os endelig.

Vi kommer også gerne forbi til et lærermøde og fortæller om vores tilbud.

 

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Hillerød og Allerød // Frederiksværksgade 2b, 3400 Hillerød

Lea Hasselager // 30220878 // lehj@km.dk  &  Birgitte Grøn // 26715373 // bg@km.dk