Sorg - for indskolingen

Når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

Typisk rammer sorgen uforberedt og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

Med afsæt i to-tre små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er?; hvornår den kan ramme én?; og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? – herunder om der kan etableres et handleberedskab til at tackle sorgen.

I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handle-kompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

HUSK det gratis lærerkursus som optakt til projektet - se mere her

Målgruppe: 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk

Periode: April-juni

Omfang: 6-8 lektioner

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Aktiviteter: Tegnefilm, lærerkursus & kirkebesøg

TILMELDING Sorg (indskoling)