Noa - fortælling og musical

Den dramatiske og spændende fortælling om Noa, som handler om slanger i Paradis, rigdom, magt, vold, Guds stemme, syndfloden, sønnerne, duen, og om Ararat bjerget, ny jord, pagten og lyset, der sejrer til sidst. Alt det er der her mulighed for at klassen arbejder med både som dramafortælling og/eller i en musical form.

Der kan arbejdes med emnet i den enkelte klasse eller flere klasser kan arbejde sammen og tværfagligt med fagene kristendom, musik, dansk og billedkunst fx så det bliver projektarbejde.

Musicalen kan evt. opføres på skolen som afslutning på projektet eller fx i den lokale kirke.

TILMELDTE LÆRERE MODTAGER:

  • Et eksemplar af: NOA - en musical for skole og kirke
  • Baggrunds- og inspirationsmateriale til læreren
  • Tilbud om besøg i den lokale kirke

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, billedkunst

Periode: fra 1. september og året ud

Omfang: 8-12 lektioner

Aktiviteter: Musical og kirkebesøg

TILMELDING Noa