Farer, fristelser og faldgruber

- på rejse gennem Bibelen og Odysseen

OBS - pt. venteliste både i Hillerød og Allerød - men vi arbejder på at få flere forestillinger hjem, så meld jer endelig til.

Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge har de præget forestillingerne om det gode liv – herunder hvad man må og ikke må – som det bl.a. kommer til udtryk i litteratur, computerspil, film og teater.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som møder en gennem livet og håndteringen heraf. På samme måde tages fristelsernes dilemma til behandling i en lang række af Bibelens fortællinger.

Med afsæt i Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus, som deltagende klasser inviteres til at se, skal eleverne arbejde med en udfoldelse af forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger.

Formålet er således, at eleverne erhverver sig en grundig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf samt får et godt kendskab til de to hovedværker – herunder græsk mytologi og kristendom.

HUSK det spændende lærerkursus på Glyptoteket - se mere her

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie

Periode: Marts-juni

Forestilling: 5. marts i Hillerød og 6. marts i Allerød

Omfang: ca. 12 lektioner

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Aktiviteter: Forestilling på lokale skoler i Hillerød og Allerød

OBS: Begrænset antal pladser - først til mølle

TILMELDING Odysseus