Salmesangsprojekt 2019

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på temaet ”himmelsk lyd”, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem salmer:

  • Dejlig er den himmel blå

  • Spænd over os dit himmelsejl

  • Op, al den ting

  • Du, som har tændt millioner af stjerner

  • Dejlig er jorden

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for ”himmelsk” orgelmusik.

Ud over musikken skal eleverne arbejde med ”himmelsk lyd” i kunstbilleder eksemplificeret ved Vincent van Gogh billeder.

I uge 4-5 besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne skal synge salmerne med orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Den 1. februar 2019 samles de deltagende klasser i Frederiksborg Slotskirke til en stor fælles salmesangsafslutning, hvor eleverne dels får lov til at mærke, hvordan det er at synge med i et stort kor, og dels skal lytte til imponerende orgelmusik.

Tilmeldte lærere modtager:

  • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrund, tekster og node

  • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik

  • Salmeplakat

  • Tilbud om lokalt kirkebesøg og fælles afslutning.

HUSK også lærerkursus tilbud på ARKEN om Himmelsk lyd og van Goghs billedverden

Målgruppe: 4.- 6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, musik, billedkunst

Periode: December-februar

Omfang: 5-8 lektioner

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Aktiviteter: Lokalt kirkebesøg og stor fælles korafslutning d. 1. februar 2019 i Frederiksborg Slotskirke

TILMELDING salmesang