Over sø og land

- et fortælleprojekt

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning møder eleverne de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver et muligt svar på. Eleverne inviteres til at spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som kan være vigtige for os i dag.

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvor fortællingerne stammer fra. Herigennem får de viden om og forståelse for, at fortællingerne ikke alene har betydning for mange kristne i hele verden, men også i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

 

Fortælleworkshop

Til projektet hører en fortælleworkshop med skuespilleren Anette Jahn, hvor deltagende lærere skal arbejde med at fortælle de bibelske fortællinger frem for tilhørerne. Du kan tilmelde dig fortælleworkshoppen her 

Der er et begrænset antal pladser på workshoppen, og de fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Se fortæller Anette Jahn fortælle om projektet her

Målgruppe: 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk

Periode: April - juni 2020

Omfang: 7-10 lektioner

Tilmeldingsfrist: 1. november 2019

Aktiviteter: Fortællekursus for lærere, hjemmeside m. interaktivt kort

TILMELDING Over sø og land