Naturen kalder

– ånd og naturlængsel i romantikken og i dag

For 200 år siden gik kunstneriske sjæle rundt og ledte efter ånden. De var blevet trætte af oplysningstidens rationalisme og ville gerne finde alt det, man ikke kunne se eller måle. Det guddommelige, ånden, dét, der binder alting sammen. Dét fandt de i naturen. De formidlede den gennem malerkunsten, musikken og litteraturen. Alting i universet hang sammen, sagde de. Alt er besjælet med den samme ånd. Denne indsigt førte nogle af den mest syrede og smukke litteratur med sig, som er en fast del af elevernes læsning i dansk i overbygningen.

Men at åbne romantikkens tekst og tanke kræver nogle værktøjer. Projektet prøver at give eleverne redskaber til analyse af både teksterne og dén del af tilværelsens religiøse dimension, vi kalder ’ånd’.

Ét af projektets gennemgående spørgsmål er: Hvad er ånd? Findes den overhovedet? Og i så fald hvor? Har vi ukritisk overtaget romantikernes syn på naturen, når vi dyrker de ekstreme naturoplevelser eller bruger naturen som terapeutisk eller rekreativt rum? Eller har vi glemt naturlængslen i vores jagt på andre ting?

Eleverne skal med afsæt i danske, universalromantiske hovedtekster prøve at definere begrebet ånd og perspektivere det til deres eget liv. I udspændtheden mellem dét perspektiv, at vi som mennesker er ren biologi, der kommer til at gå til grunde sammen med den øvrige biosfære og dét synspunkt, at vi som mennesker rummer det åndelige som dét, der forbinder os med skaberværk og evighed, skal eleverne prøve at placere sig selv.

Målgruppe: 7.-9. kl.

Fag: Dansk, kristendomskundskab

Periode: Januar - april 2020

Omfang: 8 lektioner

Aktiviteter: Kirkebesøg, plakat

TILMELDING Naturen kalder