Religionernes dag

- om Himmel og Helvede

Tag med skoletjenesten på Religionernes dag i København. Det er gratis ved tilmelding gennem skoletjenesten.

Årets tema: Himmel og Helvede

Der er tilsyneladende et udbredt konsensus om, at tiden er dystopisk! I hvert fald vidner et væld af film og bøger om, at mange tænker i sådanne baner. Og den politiske debat om klimaforandringerne trækker i samme retning. Det ser sort ud og minder mest af alt om apokalyptiske tilstande. Trangt er det modsat for dem, der måtte ønske at formulere en håbefuld utopi for fremtiden, hvis de overhovedet findes og har mod til at gøre det. Meget tyder på, at de af frygt for ikke at blive taget alvorligt kryber under radaren og putter sig.

På dagen vil der være oplæg om, hvordan der kan tales meningsfuldt om himmel og helvede i det 21. årh. samt hvilke forestillinger der findes i henholdsvis Bibelen og Koranen ligesom der vil være oplæg om, hvordan der på forskellige niveauer i grundskolen vil kunne undervises om de to fænomener samt og dystopier og utopier.

Religionslærernes Dag 2019 arrangeres i samarbejde med Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og CFU København.

PROGRAM               

09.30  Morgenkaffe m. brød

10.00  Velkomst v. John Rydahl

10.05  Hvordan tale om Himmel/Paradis og Helvede i det 21. årh.? v. lektor Johanne Stubbe Kristensen (KU)

10.45  Spørgsmål

10.55  Undervisning om Himmel og Helvede på mellemtrinnet v. lærer Anne Rosenskjold, Religionslærerforeningen

11.25   Spørgsmål

11.35   Kaffepause

12.00   Forestillinger om Himmel og Helvede i Ny Testamente v. lektor Jesper Tang Nielsen (KU)

12.40    Spørgsmål

12.50    Forlagene har ordet

13.10    Frokost

14.15    Præsentation af undervisningstilbud ”Går det hele ad helvede til?” fra Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester v. teologerne Lea Hasselager (Folkekirkens Skoletjeneste Hillerød og Allerød) og Jesper Arnmark (Folkekirkens Skoletjeneste: Holbæk, Oddsherred, Ringsted, Sorø)

14.45    Spørgsmål

15.00     Forestilling om Himmel og Helvede i Koranen v. Post-doc Johanne Louise Christiansen (KU).

15.40     Spørgsmål

15.50     Farvel og tak v. John Rydahl

Målgruppe: Lærere

Tid: Torsdag d. 12. september 2019 kl.9:30 - 16:00

Sted: Københavns Universitet, Amager, Auditorium 23.0.50
         Karen Blixens Vej 8, 2300 København S

Tilmeldingsfrist: 15. august 2019

HUSK det er gratis ved tilmelding gennem skoletjenesten

TILMELDING Lærerkursus Religionernes dag 2019